Zmień język: |

Kalendarium
Źródło: Federacja-Katyń.org.pl

23 sierpień 1939 – podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow przez Niemców i ZSRR.

1 wrzesień 1939 – wybuch II wojny światowej.

17 wrzesień 1939 – Polska została zaatakowana przez oddziały Armii Czerwonej.

Październik 1939 – umieszczenie wziętych do niewoli lub aresztowanych oficerów polskich przez NKWD w obozach w Kozielsku i Starobielsku. Pozostałe grupy np. funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej, żandarmerii, więziennictwa, urzędników sadowych oraz grupę ziemian i osadników wojskowych przewieziono do Ostaszkowa.

9 -10 luty 1940 – wywiezienie w głąb ZSRR ponad 220 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej.

5 marzec 1940 – wydanie przez członków Komitetu Centralnego w Moskwie rozkazu rozstrzelania 14700 jeńców polskich, przetrzymywanych w obozach oraz 11000 znajdujących się w więzieniach NKWD.

3 kwiecień 1940 – wywiezienie pierwszej grupy jeńców z Kozielska, liczącej 62 osoby.

4 kwiecień 1940 – wywiezienie pierwszej grupy jeńców z Ostaszkowa.

5 kwiecień 1940 – wywiezienie pierwszej grupy jeńców ze Starobielska.

12 - 13 kwiecień 1940 – wywiezienie około 320000 Polaków z terenów polskich.

22 czerwiec 1941 – atak Niemców na ZSRR.

31 lipiec 1941 – podpisanie paktu Sikorski-Majski przez polski rząd na emigracji i władze ZSRR.

3 grudzień 1941 podczas rozmowy z gen. Władysławem Sikorskim i gen. Władysławem Andersem Józef Stalin stwierdził, że zaginieni polscy oficerowie uciekli do Mandżurii.

Marzec 1942 – pierwsze ewakuacje armii polskiej z terenów ZSRR.

Luty 1943 – odkrycie przez Niemców masowych grobów w Katyniu.

17 kwiecień 1943 – na polecenie Gauleitera Artura Greislera, delegacja Polaków z Poznania i Łodzi udaje się do Katynia na wizję lokalną; Uczestnicy to dr Zygmunt Giżycki, poseł Władysław Herz, tokarz Leon Nowicki i kupiec Bolesław Smektała

1 maj 1943 – podpisanie raportu Międzynarodowej Komisji Lekarskiej z Katynia.

Jesień 1943 – opublikowanie oficjalnego raportu o wynikach ekshumacji przeprowadzonych przez: Amtliches Material zum Massenmord von Katyn, zawierający m.in. listę zidentyfikowanych ofiar.

3 marzec 1959 – A. Szelepin, ówczesny szef KGB ZSRR wysłał do Nikity Chruszczowa list, w którym określił liczbę zabitych w lesie katyńskim na 4421 osób, w Charkowie na 3820 osób, w Kalininie (Twer) na 6311 osób. Dodatkowo podane jest, iż na terenie Zachodniej Ukrainy i Białorusi rozstrzelano 7305 osób. Wymienione liczby są niższe niż w rozkazie z 5 marca 1940 roku.

13 kwiecień 1990 – ukazanie komunikatu agencji TASS, w którym stwierdzono, że za rozstrzelanie oficerów polskich w Katyniu odpowiedzialne jest NKWD.

Do dziś strona rosyjska nie poniosła odpowiedzialności i oficjalnie nie uznała tego mordu za ludobójstwo. Co kilka lat kolejni premierzy Rosji przekazują utajniane przez lata informacje.

Pomniki

Projekt i wykonanie: Andrzej Sternal & Daria Laskowska
Data wykonania: marzec 2012