Zmień język: |

Stowarzyszenie Rodziny Katyńskiej w Gdyni

Stowarzyszenie to istnieje od 1989 r., lecz liczebność członków ze względu na upływ czasu nieuchronnie się zmniejsza. Liczni spośród członków poznali gorzki chleb Sybiru, trud bycia żołnierzami AK oraz szykany władzy ludowej w PRL-u. Wielu urodzonych na Kresach II Rzeczypospolitej, uznaje Gdynię za swoją, szczęśliwą przystań życiową.

W 1992 r. przy pełnym wsparciu gdyńskiego społeczeństwa powstał Pomnik Katyński w Gdyni Redłowie. Współpracując z Marynarką Wojenną oraz Zarządem Miasta na Cmentarzu Witomińskim, na grobie żony adm. Xawerego Czernickiego, Serafiny, ufundowali tablicę epitafijną, poświęconą adm. X. Czernickiemu, głoszącą prawdę o rozstrzelaniu admirała w Katyniu.

28 listopada 2000 r. na frontonie budynku Dowództwa Marynarki Wojennej RP została odsłonięta tablica upamiętniająca zamordowanych i zaginionych na Wschodzie marynarzy.

Gdyńska Rodzina jest integralną częścią Federacji Rodzin Katyńskich w Polsce. Bez jej istnienia pamięć o katyńskiej eksterminacji dawno by zagasła; umarłaby wraz z odchodzeniem w zaświaty potomnych Katyńczyków.

Istnieje również program „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Jego celem jest czczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. I tak, 13 listopada 2009 r., z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół nr 14 w Gdyni, Krzysztofa Jankowskiego posadzono dwa Dęby. Pierwszy poświęcony nauczycielowi z Nowogródczyzny, ppor. Gustawowi Szpilewskiemu, zaś drugi – inżynierowi ppor. Zdzisławowi Spanilemu. Akcja rozpowszechniała się i trwa nadal.

Za sprawą ks. Prałata Edmunda Wierzbowskiego, w starym, wymodlonym, przedwojennym kościółku istnieje Sanktuarium Katyńskie, gdzie na ołtarzu z ziemią pobraną z katyńskich miejsc kaźni, Pieta, zbolała Matka Boża tuli do piersi żołnierza w polskim mundurze z przestrzeloną czaszką.


Źródło: Rocznik gdyński nr 23, artykuł Haliny Młyńczak "Gdynia w dołach Katynia", rok wydania 2011

Matko Boża z Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska
Tyś z Workuty i Kołymy, polarnego Archangielska
Uczyń z grobów naszych Ojców.
Szańce Polski sprawiedliwej
Dla swych dzieci utrudzonych
Dobrej, pszennej i szczęśliwej…

modlitwa Haliny Młyńczak

Projekt i wykonanie: Andrzej Sternal & Daria Laskowska
Data wykonania: marzec 2012