Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Stołówka

W szkole działa stołówka, obiady wydawane są codziennie na dwóch przerwach obiadowych 12.25-12.45 oraz 13.30-13.45, całkowity koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,40 zł.

Konto bankowe szkoły  PKO BP 16144010260000000012523696

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW I ICH OPŁACANIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W GDYNI

1. Płatności za obiady dokonujemy w następujący sposób i w określonych terminach: - w kasie szkoły w terminach określanych każdego miesiąca (informacje o powyższym są wywieszane na drzwiach stołówki i w sekretariacie) - na konto szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym obiady są wydawane (np. do 30 września za miesiąc październik itd.)

Przy opłacie za obiady proszę podać imię i nazwisko oraz numer na obiadach.

Uwaga! Wyjątek w płatnościach stanowi opłata za obiady za miesiące wrzesień i styczeń, kiedy dokonujemy zapłaty do 5 dnia roboczego miesiąca września i stycznia.

2. W przypadku, kiedy uczeń rezygnuje z obiadów w następnym miesiącu, jest zobowiązany zgłosić to do Pani Intendent w terminie, najpóźniej pierwszego dnia wyznaczonego terminu płatności (ad. 1).

3. W przypadku płatności przelewem należy dokonywać wpłaty takiej kwoty, jaka wynika z danym miesiącu z obliczeń (bez zaokrągleń groszy). Zaleca się, aby informacje o kwotach zasięgać u Pani Intendent.

4. W przypadku dokonania opłat po terminach określonych w pkt. 1 płatność taka zostanie odesłana, co związane jest z odmową wydania obiadu.

5. Osoba chcąca rozpocząć korzystanie z obiadów musi zgłosić się do Pani Intendent celem sprawdzenia czy są wolne miejsca obiadowe (w założeniu we wrześniu ustala się lista uczniów korzystających ze stołówki szkolnej).

6. Na przelewach uprasza się o podawanie numeru obiadowego nadanego przez Panią Intendent.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 02 października 2012r.

 

Przy wpłatach w ramach Deklaracji na rzecz Szkoły proszę wpisywać: Deklaracja na rzecz Szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasa oraz liczba  miesięcy .