Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości 
NASZE TRADYCJE
sobota, 22 marca 2008 19:56

Grudniowe spotkania

W grudniu 1994 roku po raz pierwszy uczniowie XIV LO przygotowali przedstawienie związane z obchodami rocznicy Grudnia'70 upamiętniającymi wydarzenia na Wybrzeżu w 1970 roku. Od tego czasu wieczornice stały się szkolną tradycją. Każdego roku, w trzecim tygodniu grudnia wystrój szkoły skłania nas wszystkich do refleksji, chwili zadumy. Grudniowe wieczornice zawsze gromadzą wielu zainteresowanych. Jedna z pierwszych uroczystości zaszczyciła swoją obecnością ówczesna Prezydent Miasta Gdyni Pani Franciszka Cegielska oraz Pani Wiesława Kwiatkowska - autorka książki o wydarzeniach grudniowych.

Turnieje Wiedzy

XIV LO w Gdyni zainicjowało konkursy propagujące wiedzę o krajach anglojęzycznych w ramach obchodów Europejskiego Roku Języków 2001. Do chwili obecnej przeprowadzone zostały konkursy o Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie, USA i Irlandii. Pytania konkursowe dotyczą tematyki geograficznej, historycznej oraz językowej i kulturowej. Celem turniejów jest upowszechnianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności językowych uczniów liceów. Dzięki organizacji turniejów nawiązana została współpraca z Ambasadą Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz z firmami wydawniczymi, które wspierały nas w zdobyciu niezbędnych materiałów i nagród.

Pożegnanie absolwentów

W pierwszych latach działalności XIV LO Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę dotyczącą stroju absolwentów. W czerwcu 1997 roku, uczniowie kończący XIV LO, po raz pierwszy przyszli ubrani w togi i birety. Tradycją XIV LO  oraz Gimnazjum Nr 13 jest wręczanie najlepszemu absolwentowi nagrody jaką jest grafika. Wśród wyróżnionych tytułem " Najlepszy absolwent XIV Liceum Ogólnokształcącego" znaleźli się: Aleksandra Mathea, Piotr Rybarczyk, Łukasz Dąbrowski, Marcin Krzak i Agata Rychcik.

Wycieczki

Po wyborze Mikołaja Kopernika na Patrona XIV LO i Gimnazjum Nr 13 do działań obu szkół, związanych z nadaniem im imienia, wpisano m. in.  wycieczki. Wyjazdy uczniów do miejsc związanych z życiem i dziełem Patrona stały się początkiem nowej tradycji szkolnej. Co roku uczniowie klas licealnych i gimnazjalnych wyjeżdżają na wycieczki do Torunia i Fromborka. Tam z przewodnikiem zwiedzają miejsca związane z Mikołajem Kopernikiem, zaznajamiając się z historią jego życia i pracy.