Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Profil humanistyczny

KLASA MEDIALNO-PRAWNICZA  - CZYTAJ

Nauka w klasie o profilu humanistycznym przygotowuje do podjęcia studiów:
prawniczych, 
pedagogicznych,
filologicznych.

W naszej klasie przedmiotem rozszerzonym jest język polski.

Pozostałe przedmioty wybieramy sami w połowie I klasy.

Wyjątkowość XIV LO pozwala nam na indywidualne kształcenie, dopasowane do zainteresowań każdego z nas. 

Każdy uczeń klasy humanistycznej ma możliwość nauki dwóch języków obcych. Kontynuujemy naukę języka angielskiego, a dodatkowo mamy do wyboru:
•język hiszpański,
•język francuski,
•język niemiecki.

 

II  WYPOSAŻENIE

1. Nasi nauczyciele stosują nowoczesne i ciekawe metody pracy z wykorzystaniem następujących pomocy naukowych: TV i video; projektora multimedialnego; grafoskopu i foliogramów; map i atlasów historycznych; słowników.
2. Zapewniamy Tobie bardzo dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe: języka polskiego (w tym pracownię multimedialną), historii, salę europejską.

III  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1. Rozwijasz swoje zainteresowania związane z przedmiotem biorąc udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz kołach zainteresowań:
polonistycznym,
historycznym,
Klubie Europejskim.
2. Możesz współredagować gazetkę szkolna oraz brać udział w uroczystościach szkolnych.

3. Uczestniczymy w życiu kulturalnym Trójmiasta poprzez:

  1. wyjścia do teatru i kina
  2. zwiedzanie muzeów i wystaw
  3. udział w lekcjach muzealnych
  4. udział w warsztatach intertekstualnych i interdyscyplinarnych

4. Rozwijamy postawy obywatelskie poprzez:
organizacje i udział w szkolnych debatach i wyborach parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych
wyjazd do Warszawy w celu zwiedzania Sejmu Rzeczpospolitej

IV  SUKCESY

  • udział jako reprezantacja województwa pomorskiego w Sejmie Dzieci i Młodzieży,
  • liczne sukcesy w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej,
  • sukcesy w konkursach recytatorskich

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ KLASY HUMANISTYCZNEJ