Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Klasa  humanistyczna - prawniczo medialna IB

Uczniowie od pierwszej klasy realizują Język Polski i Język Angielski na poziomie rozszerzonym, a w II semestrze wybierają dwa kolejne przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia (realizacja w klasie II i III). Jeden z przedmiotów: j polski lub j. angielski uczeń może zamienić na inny przedmiot w zakresie rozszerzonym.

 

Uczeń wybiera profil medialny lub prawniczy i realizuje odpowiednio przedmiot dodatkowy: edukacja medialna lub podstawy prawa ( zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych)

 

W ramach współpracy z UG i WSAiB uczniowie uczestniczą w projektach: "Humanistyka medialna" i "Edukacja prawna i obywatelska"

 

Klasa humanistyczna jest przewidziana dla osób zainteresowanych studiami wyższymi na kierunkach: prawo, administracja, socjologia, politologia, filologia polska, filologia angielska, dziennikarstwo.


Możesz tu rozwinąć swoje zainteresowania literaturą, historią, uczestniczyć w ciekawych zajęciach poza szkolnych.
Uczniowie tej klasy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym Trójmiasta poprzez wyjścia do teatru, filharmonii; udział w lekcjach muzealnych i warsztatach teatralnych.

 

Rozwijamy postawy obywatelskie uczniów poprzez udział w szkolnych debatach i wyborach parlamentarnych.
Uczniowie tej klasy biorą udział w olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej i konkursach recytatorskich.