Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości 

Klasa dwujęzyczna IA


W klasach dwujęzycznych z językiem angielskim, jako drugim językiem nauczania - lekcje języka angielskiego odbywają się w grupach, w wymiarze 6 godzin tygodniowo, co umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym (poziom C1); uczelnie wyższe wyżej punktują wyniki tej matury.

Realizowany jest w tej klasie autorski program nauczania bazujący w I klasie na materiałach własnych (skrypt do nabycia w szkole). - chemia, geografia i historia nauczane są dwujęzycznie, tzn. w języku polskim i języku angielskim; uczniowie są przygotowani do zdania matury z tych przedmiotów w języku angielskim.
W klasie pierwszej uczniowie rozpoczynają naukę wybranego języka (niemiecki/hiszpański) w zakresie rozszerzonym (4+6+6 godzin tygodniowo), po I semestrze wybierają dwa następne przedmioty w zakresie rozszerzonym spośród: j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia geografia (realizacja w klasie II i III).

Dodatkowo uczeń wybiera profil medialny lub prawniczy i realizuje odpowiednio przedmiot dodatkowy: edukacja medialna lub podstawy prawa.
Dla przedmiotów historia, WOS, wiedza o kulturze nauczyciele opracowali autorskie programy, które będą realizowane we współpracy z uczelniami: wydziałem prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu oraz wydziałem humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Klasy dwujęzyczne są organizowane z myślą o uczniach, którzy w przyszłości planują studia filologiczne lub studia za granicą.
Uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły są: - aktywnymi uczestnikami programów współpracy z zagranicą tj. wymiany z holenderskim liceum Bussum (spotkania w Polsce i Holandii), liceum w Kolonii (Niemcy). - uczestnikami warsztatów Euroweek - biorą udział w realizacji programu Erazmus.