Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Profil dwujęzyczny

Idea utworzenia klas dwujęzycznych tzn. klas, w których pewne przedmioty są nauczane w języku angielskim zrodziła się w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni kilka lat temu. Inicjatorami pomysłu byli: emerytowany dyr. Zbigniew Lechowicz, Grażyna Dąbkowska i Monika Kończyk.  Opracowanie programu nauczania w tych klasach było wynikiem wieloletniej pracy, wielu prób i doświadczeń. Pracy tej przyświecały następujące cele:

- doskonalenie własnej pracy i pracy szkoły,

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły,

-  lepsze wykorzystanie posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji,

- danie młodzieży możliwości lepszego opanowania języka angielskiego i w konsekwencji studiów na zagranicznych uczelniach.

Klasy dwujęzyczne funkcjonują od roku szkolnego 2000/2001 i w tym czasie wzbogaciliśmy się o dalsze doświadczenia i nabraliśmy praktyki. Są one organizowane  z myślą o uczniach, którzy w przyszłości planują studia filologiczne lub edukację za granicą.

Następujące przedmioty są nauczane dwujęzycznie:

historia, chemia, geografia.
Nauczanie języka polskiego, języka niemieckiego lub hiszpańskiego realizowane jest na podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

 

Uczniowie klas dwujęzycznych zdają maturę dwujęzyczną z języka angielskiego i wybranych przedmiotów. Uczelnie wyższe wyżej punktują wyniki tej matury dając absolwentom preferencje w dostaniu się na kierunki filologiczne. Ponadto uczniowie odnoszą sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Tradycją w naszej szkole stał się udział naszych uczniów w konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz w przedsięwzięciach związanych ze współpracą zagraniczną, tzn. wymianie z holenderskim liceum w Bussum oraz realizacji projektu programu Sokrates-Comenius.

 

Uczeń naszej  szkoły został w poprzednich latach finalistą XXXI Olimpiady Języka angielskiego.

Obejrzyj prezentacje klasy dwujęzycznej