Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 
Turniej Wiedzy o Stanach Zjednoczonych
wtorek, 08 lutego 2011 10:27

XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA
81-049 GDYNIA, UL.WEJHEROWSKA 55
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni ogłasza Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Stanach Zjednoczonych
Celem turnieju jest upowszechnienie wiedzy o Stanach Zjednoczonych jak również promocja języka angielskiego. Obejmuje on wiedzę z zakresu literatury, kultury, historii, geografii, polityki oraz wiadomości o bieżącym życiu społeczno-ekonomicznym danego kraju.
Turniej ten adresowany jest do uczniów liceów województwa pomorskiego wyróżniających się dobrą znajomością języka angielskiego i zainteresowanych pogłębianiem wiedzy o Stanach Zjednoczonych. II  etap turnieju odbędzie się  w siedzibie organizatora:
XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Wejherowska 55.

Regulamin Turnieju

 
1. W turnieju uczestniczą nie więcej niż po 3 osoby z zainteresowanych szkół.
2. Turniej obejmuje 2 etapy
•    etap I - szkolny  ma formę wybraną przez nauczycieli danej szkoły,
•    etap II -międzyszkolny ma formę pisemną (test) i ustną – finał dla najlepszych sześciu uczestników odbędzie się po sprawdzeniu testów pisemnych.
Na każdym etapie  uczestnicy posługują się wyłącznie językiem obcym - językiem angielskim.
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji naszego konkursu.
3. Etap I – szkolny                                                                                                                                                         
Etap ten powinien się odbyć do dnia 20.02.2011r. Pozwoli on wyłonić 3-osobową reprezentację, która  weźmie udział w etapie rejonowym.
4. Etap II – międzyszkolny
Zostanie przeprowadzony w dniu 28.03.2011r. o godz .11.00 w siedzibie organizatora.
W etapie tym uczestniczą wszystkie zgłoszone do  dnia 28.02.2011r. reprezentacje szkół
(prosimy o zgłoszenie telefoniczne/fax: 663-30-72  lub mailowe: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).
Etap ten będzie trwał 45 minut. Prace konkursowe mają formę zadań otwartych i zamkniętych.
Każda praca zostanie oceniona indywidualnie. Nauczyciele z innych szkół są zaproszeni do udziału w sprawdzaniu. Wyniki zostaną ogłoszone natychmiast po sprawdzeniu. W kolejnym etapie ustnym uczestniczą ci , którzy otrzymali  6 najwyższych wyników w etapie pisemnym. Etap ustny - Uczestnicy indywidualnie odpowiadają na wylosowane pytania. Wartość merytoryczną i językową odpowiedzi ocenia powołana Komisja.
Pytania na tym etapie zostaną przedstawione w formie graficznej i pisemnej.
Zwycięzcą turnieju zostaje uczestnik o największej liczbie uzyskanych punktów.
Wszyscy uczestnicy finału Turnieju otrzymają dyplomy, a 3 finalistów z najwyższą liczbą punktów nagrody rzeczowe.
W przypadku uzyskania przez uczestników równej liczby punktów przewiduje się dodatkowo losowane pytania.
O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy Turnieju.
5. Zgłoszenia uczestnictwa w Turnieju należy nadesłać do 28.02.2011 r. na adres organizatora:
XIV Liceum Ogólnokształcące, 81-049 Gdynia, ul. Wejherowska 55, fax nr 663 30 72.
Wzór zgłoszenia znajduje się na końcu pliku regulaminu.

Wybór literatury
Brogan, The Penguin History of the USA, Penguin 1990
Oxford Guide to British and American Culture for Learners of English, Oxford
Harrap, A. A Guide to American Literature. Brown Publishing, Oxford 1993.
Kopcewicz, A., Sienicka, M. Historia literatury amerykańskiej w zarysie, wiek XX.W-wa 1981.
Filipowicz, S. Ameryka – alfabet nadziei. W-wa 1991.
Katz, M. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki. W-wa 1975.
A Short History of USA. Praca zbiorowa. Brown Publishing, Oxford 1993.
Jullian, C. Imperium amerykańskie. W-wa 1971.
Michałek, K. Na drodze ku potędze
Michałek, K. Mocarstwo
Michałek, K. Amerykańskie stulecie
Tindall, G. Historia Stanów Zjednoczonych,
Gołębiowski, Marek. Dzieje kultury Stanów Zjednoczonych,
Woods, Thomas E. Niepoprawna politycznie historia Stanów Zjednoczonych

Pomocą w przygotowaniu mogą służyć również wszelkie opracowania encyklopedyczne, podręczniki szkolne oraz strony internetowe.


PRZYKŁADOWE PYTANIA KONKURSOWE

1.    What was the case of Dred Scott?
2.    Who was the first woman to run for President of the United States?
3.    What was Philip K. Wrigley’s contribution to baseball during WWII?
4.    Which American state is the youngest?
5.    What are the Northern Mariana Islands (in)famous for?