Główne Menu

Samorząd Uczniowski

LOGOWANIEUżytkowników Online

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 
Nadanie imienia Mikołaja Kopernika
piątek, 22 lutego 2008 02:00

Nadanie Imienia Szkołom

19 lutego br. w XIV Liceum Ogólnokształcącym i 13 Gimnazjum w Gdyni miała miejsce uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika i sztandarów tym szkołom .

  O godz. 12, uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji oraz zaproszeni goście zebrali się w sali gimnastycznej.

Następnie wprowadzono poczty sztandarowe sąsiadujących szkół.

Pani Dyrektor – Ewa Piątek powitała gości, władze miasta reprezentowała Pani Wiceprezydent - Ewa £owkiel, Pomorskie Kuratorium Oświaty – Pan Kurator Zdzisław Szudrowicz. Wśród zaproszonych gości szczególnie serdecznie powitano Pana Dyrektora Zbigniewa Lechowicza, ks. Proboszcza Wojciecha Kozłowskiego oraz Panią Dyrektor Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika z Neubekum w Niemczech.

Swoja obecnością zaszczycili naszą uroczystość, również Dyrektorzy sąsiadujących szkół, przedstawiciele Rady Dzielnicy oraz Rady Rodziców.

Przedstawiciele SU Gimnazjum nr 13 i XIV LO zaprezentowali uzasadnienie wyboru Miko³aja Kopernika na patrona szkoły.

Z kolei głos zabrała Pani Ewa Łowkiel, która odczytała uchwałę Rady Miasta Gdyni z dn. 24.10. 07r. o nadaniu imienia M. Kopernika obu szko³om oraz wręczyła te uchwały Pani Dyrektor. Pani Prezydent wręczyła również Nagrody Prezydenta Miasta Pani Wicedyrektor – Ryszardzie Stasiak oraz Panu Jarosławowi Romaniukowi.

Następnie wprowadzono do nadania poczty sztandarowe fundatorów, po czym nast±pił bardzo podniosły moment nało¿enia sztandarów na drzewce. Oba sztandary przekazano na ręce Pani Dyrektor, która złożyła uroczyste ślubowanie i przekazała je uczniom gimnazjum i liceum. Ks. Proboszcz, po krótkim błogosławieñstwie, poświêcił sztandary, a następnie poczty sztandarowe wystąpiły do prezentacji.

 Po zaprezentowaniu sztandarów obu szkół, wystąpiły delegacje gimnazjum i liceum do złożenia ślubowania na sztandar.

 

 

 

 

 

Na tym zakoñczy³a siê oficjalna czê¶æ uroczysto¶ci, go¶cie zaproszeni zostali na poczêstunek.